Sök:
Recycle me är ett ideellt design projekt som stödjer organdonation. Idén är designade t-shirts och smycken i form av mänskliga organ. Genom att bära en t-shirt eller ett smycke visar bäraren sitt ställningstagande för organdonation.

Bristen på mänskliga organ berövar livet på de som idag är i behov av ett nytt organ. Det skapar också en marknad för organstöld. Situationen är oacceptabel och måste förändras.
Recycle me är ett steg i rätt riktning för att skapa en bättre värld. Recycle me uppmanar också dig till att ta ställning genom att registrera dig till donationsregistret på www.donationsradet.se

Vinsten från Recycle me projektet går till Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond som stöder forskning och utveckling inom transplantationsområdet.

Stöd RECYCLE ME på Facebook, besök RECYCLE ME websida eller blog RECYCLE ME